VYBRANÁ FOTKA

Žádný strach, vytisknutá fotka bude bez vodoznaku "fotonasklo.cz".

DRUH SKLA info

 • clear
 • polosatén
 • satén plus
 • antireflex
 • kůže
 • point
 • rastr

ROZMĚRY OBRAZU info

 • 30x20cm
 • 60x40cm
 • 90x60cm
 • 120x80cm
 • 150x100cm

DRUH RÁMU

 • hliník
 • bez rámu

SUMARIZACE OBJEDNÁVKY

 • ROZMĚR 30 x 20 cm
 • SKLO clear
 • RÁM bez rámu
 • CENA CELKEM 390 Kč

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Druhy skla

Clear

Jedná se o nejčistší z nabízených skel. Hodí se na všechny motivy, u kterých chcete zvýraznit hranovou ostrost a vysoký kontrast. Obraz není nijak ovlivněn, sklo nabízí nejvyšší propustnost světla ze všech nabízených materiálů.

Polosatén

Polosatén je sklo s povrchovou úpravou, která přináší lehce zamlžený, změkčený obraz. Celý výjev potom vypadá jemněji, než u čistého Clearu, hodí se na portréty, měkké černobílé motivy, nebo klidnější motivy.

Satén Plus

Satén Plus je velmi výrazné sklo z pohledu ovlivnění výsledného obrazu. Obraz je zbaven konkrétnosti a vše vypadá jako v mlze. Hodí se pro podtržení melancholických a tajemných nálad, kdy dává divákovi velký prostor pro snění.

Antireflex

Jak již název napovídá, jedná se o sklo s úpravou proti odleskům. Má nerušivou, jemně saténovou úpravu, která filtruje odlesky přímo dopadajících světelných zdrojů. Nedosahuje sice propustnosti Clearu, ale je druhým nejčistším sklem v naší řadě produktů. Hodí se všude tam, kde hrozí díky silnému zdroji osvětlení nečitelnost obrazu kvůli odleskům.

Kůže

Kůže je jedno z našich nejoblíbenějších strukturovaných skel. Struktura je tvořena nepravidelnými, jakoby obláčky připomínající kožený povrch pod mikroskopem. Zachovává čistotu motivu a dodává mu velmi lidský rozměr pomocí nepravidelného povrchu.

Point

Point je výrazný povrch imitující oblé, pravidelné body podobné sítotisku. Hodí se pro výrazné umělecké motivy, nebo jako výrazový prostředek do designových bytů. Jeho neotřelé ztvárnění motivu přinese do vašich bytů nový rozměr vnímání obrazu.

Rastr

Mřížka, digitalizace, přesné linie. Tak by se dal charakterizovat tento další strukturovaný povrch. Zatímco point přináší lehce postmoderní, měkčí pohled evokující „šedesátky“, Rastr je modernistický povrch hodící se od bauhausu po dnešní modernu. Ideální pro technicistní a studené fotografie.

Obchodní podmínky internetového obchodního domu www.fotonasklo.cz obchodní společnosti - specializovaný maloobchod

se sídlem

Radlická 80, 15000 Praha 5

IČ: 41818563, DIČ: CZ6511091499

I)

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v Elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.fotonasklo.cz
 2. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II) Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

III) Předmět uzavírané kupní smlouvy

 1. Prodávající nabízí ve svém Elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží a poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží.
 2. U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží.

Způsob odběru nákupu je možný uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Můžete si Váš nákup vyzvednout a nechat ukázat v z naši prodejně.
 2. Váš nákup Vám rádi doručíme až k Vám domů. Tento způsob doručení Vašeho nákupu si můžete vybrat také při placení u pokladny

IV) Výběr a objednání zboží

 1. Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí oddělení elektronického obchodního domu, kde chce nakupovat, následně vybere kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.
 2. Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na KOUPIT, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po stisknutí ikonky UPRAVIT MNOŽSTVÍ V KOŠÍKU, která je umístěna na pravé polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží.
 3. Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem UKONČIT NÁKUP A ZAPLATIT U POKLADNY. Pokud je zákazník registrovaným zákazníkem, je pro něho připraven formulář Přihlášení, kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a dále libovolné heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodním domě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář Vaše detaily. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží: jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno, číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu. Je-li zákazník podnikatelem, klikne na modrý odkaz Vyplnit firemní údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží: obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je‐li podnikatelem, IČ, DIČ, adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno, číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu. Po vyplnění těchto údajů může zákazník stisknout ULOŽIT VAŠE DATA. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží. Na uvedené telefonní číslo bude nejpozději následující pracovní den zákazníkovi zavoláno operátorem prodávajícího a bude mu závazně potvrzeno přijetí objednávky. Za závazné přijetí objednávky zákazníka není považováno přijetí objednávky do systému po stisknutí ULOŽIT VAŠE DATA. Operátor rovněž se zákazníkem dohodne termín a způsob dodání zboží.

V) Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

VI) Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku V., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

V případě objednávky s platební metodou bankovním převodem se objednávka potvrzuje, zboží rezervuje a následně expeduje až po zaplacení celé částky na nás účet!

VIII) Záruka za zboží

 1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
 2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
 3. Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list. Tento záruční list může zákazník zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.
 4. Zákazníkovi se doporučuje prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně po jeho převzetí. Zákazník zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky by měl zákazník reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není‐li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není‐li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

IX) Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky.
 2. Odstoupí‐li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy je povinen doručit zboží prodávajícímu. Po splnění této podmínky bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. Pokud bude zboží vráceno použité, bez originálního obalu či poškozené, bude na základě posouzení odborným servisem naúčtována částka odpovídající rozsahu použití, či poškození výrobku nebo obalu.
 3. Objednávka může být z naší strany zrušena z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby.

X) Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
 3. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XI) Další ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodního domu.
 2. Veškeré podstatné údaje týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i právního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem založeném uzavřenou kupní smlouvou jsou sdělovány zákazníkovi.
 3. Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
 4. Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Dáno v Praze dne 28.11.2015, revize provedena 5.12.2015